Örömhír

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.” Uram Irgalmazz, Krisztus Kegyelmezz! Szentlélek Védelmezz!

"A tied vagyok."

"Érzem a kegyelmed."

"Meg akarlak ismerni."

"Segíts bíznom benned."

"Tőled függök, Uram."


"Velem vagy."  A Szentírásból is mondhatsz rövid részeket: "Számomra az élet Krisztus."
"Te soha nem hagysz el."
"Te vagy az én Istenem."

„Imádott Megváltó Jézusom! Te ott függsz a keresztfán. Ránk nézel, s ezt mondod: „Szomjazom.” Nem az ecetre szomjaztál, amely felmarta Ajkad Sebét. Nem. Te a mi lelkünkre szomjazol. Te a mi igenünkre vársz, hogy igennel válaszoljunk a Te hívásodra. Te azt mondtad: „Legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok!” Te minden életállapotot megszenteltél. A papságot, a szerzetesrendet, a magányt és a házasságot. Nekünk csak Téged kell követni, mert Te vagy az út, az igazság és az élet. Te az életedet adtad a mi üdvösségünkért. Nekünk is az életünket kell odaadni a mi megszentelődésünkért. Jézusom, kérlek, add nekünk a Te hitedet és a Te erődet, hogy mi is igennel válaszoljunk Mennyei Édesatyánknak úgy, ahogy Te: „Atyám, ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd. Ámen.”„Jézusom, Te ott függsz a keresztfán. Látom, amint a Véred ömlik. Szentmise van. Te a kereszten a földgolyó fölött vagy. Drága, Szent kiomló Véred beborítja az egész földgolyót. Ez azt jelenti, hogy mindenütt, ahol Szentmise van, a Te drága Szent Véred tisztít meg minden áldozót bocsánatos vétkeitől, amelyeket nem gyónt meg. A Te Véred a mi üdvösségünk és menedékünk. Szent Véred a hatalom, a mi védőpajzsunk, amely elűzi közelünkből a sátánt. Ha a Mennyei Atya a Te drága Szent Véredet látja rajtunk, megenyhül irántunk, nyomorult bűnösök iránt. Rád való tekintettel megbocsátja minden bűnünket. Jézusom, köszönjük Neked ezt a kegyelmet, hogy annyira szerettél, hogy a Véredet ontottad, az életedet adtad oda értünk. A magunk számára csak egyet kérek: Adj nekünk hűséges, szeretettől lángoló szívet, amely sohasem mondja: elég az áldozatból, hanem mindig készséggel öleljük át a keresztet, amelyet megosztasz minden Téged szerető gyermekeddel. Fogadjunk el Tőled mindent, jót, rosszat egyaránt! Minden döntéshelyzetben Veled együtt mondjuk: Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te. Ezt kérem Tőled Jézusom, és azt, hogy végy fel minket is választottaid körébe, ahol vég nélkül imádunk Téged, és örvendezünk Veled. Erre áldj meg minket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”
napi_gondolat_190_530_1.jpgKrisztus Lelke, szenteld meg Édesanyánk gyermekeit és papfiait!
 
Krisztus teste üdvözítsd az egész világot!
 
Krisztus vére ihlesd meg az eleső és bűnben járó gyermekeket!
 
Krisztus oldalából kifolyó víz, mosd tisztára egyházadat!
 
Krisztus kínszenvedése, erősítsd meg a magyar nemzetet!
 
Ó jóságos Jézus halld meg az esendő világ kiáltozását!
 
Szent sebeidbe rejts el a Föld gyermekeit!
 
Ne engedd, hogy a sátán elszakítsa tőled gyermekeidet!
 
A gonosz ellenségtől és a sötétségtől mentsd megy gyermekeidet, és papfiaidat!
 
Haláluk óráján állítsd melléjük Fiam Édesanyját, és add, hogy ölelő karjaiban vigye trónod elé őket.
 
Add, hogy minden elhunyt gyermeked az örök országba költözzön és szentjeiddel dicsérjenek Téged most és mindörökkön örökké. Amen.
 
 
 
 
Drága Jézusom, megvallom, hogy te igazán az Isten Fia vagy. Ámen


Mennyei Édes Atyám! Szívem hálával van tele, mert olyan bőkezűen bánsz velem. Köszönöm Neked Drága családomat, pici fiunkat, férjemet, szüleinket. Köszönöm azt a szeretetlégkört, ami körül vesz. Kérlek, Te készítsd szívemet az elkövetkező nagyhétre, nagypéntekre, és a feltámadás ünnepére. Látassad meg velem újra és újra a te akaratodat, a te országodnak titkát, és a Te Szerelmes Fiadat. Kérlek, adj ébredést a családunkban! Te áldd meg húsvéti készülődésünket, és a Feltámadás ünnepét. Ámen.


URam! Add, hogy ne felejtsem el soha, hogy tanítványságra hívtál el! Ámen

Uram! Add meg nekünk mindennapi kenyerünket és munkáld lelkünk békességét, hogy ne tiltakozzunk, ha kihívások terhe nyomja vállunkat! ÁmenUram! Hálás vagyok Neked a feltámadás valóságáért! Bocsáss meg, ha kicsiny hitem miatt nem úgy tekintek előre, ahogyan szeretnéd. Munkáld bennem és tedd teljessé a feltámadás bizonyosságát számomra, hogy ennek őszinte, örömteljes bizonyságtevője is legyek szomorkodó embertársaimnak! Ámen

 

Uram! Hordozz, hogy terhet tudjak viselni én is! Ámen


Uram, Istenem, nekem is gyakran szorul ökölbe a kezem, mikor az önző, tudatlan vagy elbutított aljasság és gyűlölet tombolását látom. Talán kevésbé a magam sérelmei miatt, mint amikor tehetetlen emberek, saját népem, vagy éppen egyházad ellen támad a sokszor teljesen értelmetlen gyűlölet. Te, Uram, ráérsz, de én magam is nagyon vágyom a békés, szép életre, még inkább utódaim számára. Kérlek, Uram, ne várj sokáig. Hallgasd meg talán legnagyobb kérésünket földi életünkre, add, hogy úgy élhessünk, hogy ne gyűlöljünk senkit, és minket se gyűlöljön senki. Tudjuk, ehhez csodára van szükség. Ne pusztító tüzet, a hit csodáját ültesd be a gyűlölködő lelkekbe, hogy a te mosolygó szereteted uralja életünket. Ámen

/V.L./

 

Uram! Jóságod hűségre kötelez, s Te tudod, hogy olykor elerőtlenedem... Homályba vesznek céljaim, az örömös hegycsúcsról a kedvtelenség völgyébe csusszanok... Teremtő Istenem! Kérlek segíts meg nehéz pillanataimban, amikor úgy érzem, a létem kín, s a karakter-erősítő kihívások csapások. Örökkévaló Isten! Gondviselésed palástjával takarj be engem és szeretteimet, hogy Téged áldjunk örömmel életünk minden napján, s a Tőled kapott erőnkkel szolgálhassunk! Ámen


Uram! Segíts megkülönböztetnem a Neked való tetszést az emberek tetszésétől. Ismersz engem és tudod, hogy az utóbbira is törekszem, pedig csak az előbbi lényeges. Vezess engem a megalkuvást nem ismerő, Neked tetsző életfolytatásra! Ámen

 

URam! Titkaidat ismertesd meg velem, hogy megszabaduljak az önzésemből fakadó kísértésektől! Ámen

 

 
Bolondok napja
 
Április elsejéhez – a bolondjáratás napjához – régebben több babonás hiedelem is tartozott. Minthogy ekkor akasztotta fel magát az áruló Júdás, e napot a népi vallásosság hívei szerencsétlen napnak tartották. Nem volt tanácsos tyúkot ültetni, esküvőt tartani, útnak indulni, építkezést kezdeni, sőt eret vágatni sem. Az asszony- és lánynép feketébe öltözve ment templomba. Ha eső támadt abból rossz, a derült időből pedig jó és bőséges termést jósoltak.
Egyébként az “áprilisjáratás” sokakat rászedő, beugrató, tréfás, bolondozó szokása szinte egész Európa szerte ismert. A hagyomány gyökerei az ókorba nyúlnak vissza, és igen gazdag irodalma van már a letűnt századokból is az e naphoz fűződő, híres-hírhedt bolondériáknak. Ilyen volt például az augsburgi országgyűlés által 1538. április elsejére meghirdetett nagy pénzleértékelés, amely csak trükk maradt, és amire kegyetlenül ráfizettek a spekulánsok. Mivel április elseje a téli napfordulótól számított századik nap, ezért régente “száznapnak” is nevezték. Alkalmasnak vélték e napot a régiek az indás növények, a dinnye, az uborka vagy a tök vetésére és ettől számítva a századik napon várták a zsendülésüket.
A régi magyar kalendáriumok “Virághozó, vigasztaló Szent György havának” – is nevezték az áprilist, amikor már a gazdák figyelmét a sürgető, kinti tennivalókra terelte a gyümölcsfák virágait kipattantó vegetáció. “Nyessd a barackfát. Irtsd a kerti férget. Most ültesd, akkor lesz szép sűrű sövényed. Szőlőt is bujthatsz még, most a legjobb karózni. A palántát is lehet ki szabadba hozni” – ezt ajánlotta dédanyáink korában Szent György, azaz április havára a Bácskai naptár.
 

Április 1. – Hugó napja
 
A naptárreformok előtt évkezdő napnak tartották. Vidáman, mókázással, bolondozással ünnepeltek a természet megújulását, újjáéledését. Mióta a naptárreformmal január 1. lett az évkezdés ideje, április elseje elvesztette az évkezdés funkcióját, csak „komolytalan újév”, bolond nap lett.
 
Vidékeinken is, de szerte a világban a tréfálkozó kedvű felnőttek és gyerekek egymást ugratják e napon. A felnőttek főleg a gyanútlan gyerekeket csapják be. Ha sikerült a tréfa, sikerült rászedni, becsapni, beugratni valakit, akkor a tréfacsináló Kórógyon a következő versikével csúfolja ki „április bolondját”:
 
„Április bolondja, fenmászott a toronyba,
Három fertály hatra, szarok a fogadra.”
 
Másutt nagy kacagás és a „bolondra” mutogatás közben ez hallatszik:
 
„Április bolondja,
Felmászott a toronyba,
Féltizenkettő,
Vigyen el a mentő!
Áprilililili! …”
 
Topolyán Borús Rózsa gyűjtése szerint a gyerekek „április szamarát” csúfolják ki:
 
„Április szamár,
Május bolondja,
Áprilililili…”
 
Ezen a megbízhatatlan, bolond napon sehol sem ajánlják, hogy valamibe kezdjen az ember, mert nem jó kezdőnap.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 46
Tegnapi: 147
Heti: 269
Havi: 2 375
Össz.: 283 574

Látogatottság növelés
Oldal: Április 1.
Örömhír - © 2008 - 2019 - oromhir.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »