(39)- Ima azért, hogy Isten minden gyermeke között járni tudjatok, és segítsetek lelküket felkészíteni az Új Paradicsomra és Második Eljövetelemre.

Ó, Jézus, szeretett Üdvözítőm,

Kérlek Téged, boríts be engem Szentlelkeddel,
Hogy hatalommal hirdethessem Szent Szavadat,
Hogy Isten minden gyermeke felkészüljön Második Eljöveteledre.
Könyörgök, Hozzád, Uram Jézus, minden kegyelemért, amelyre szükségem van, hogy segítsek minden vallású, felekezetű és nemzetiségű embert bármerre is járnék.

Segíts nekem, hogy a Te nyelveddel beszélhessek,
Ajkaiddal megnyugtathassam a szegény lelkeket,
És hogy a Te különleges Isteni szereteteddel, amely Szent Szívedből árad ki, minden embert szerethessek.
Segíts megmentenem a Szívedhez oly közel álló lelkeket,
És engedd meg nekem, hogy megvigasztaljalak Téged drága Jézus, amikor az elveszett lelkek továbbra is visszautasítják Irgalmadat.

Jézus, én semmi vagyok nélküled, de nagylelkű segítségeddel harcolni fogok a Te nevedben, hogy segítsek az egész emberiség megmentésében. Ámen.
A Keresztes Imahadjárat 102. imája: A hit és az Isten Üzeneteibe vetett hit megőrzésére
Drága Jézus, amikor levert vagyok, emelj föl engem.
Amikor kétségek gyötörnek, világosíts meg engem.
Amikor szomorú vagyok, mutasd meg nekem Szeretetedet.
Amikor másokat kritizálok, segíts, hogy csendben maradjak.
Amikor mások fölött nyilvánosan ítélkezem, tégy pecsétet a számra.
Amikor a Nevedet káromolom, ments meg engem és végy újból védelmedbe.
Amikor hiányzik a bátorságom, add nekem azt a kardot, amelyre szükségem van, hogy harcoljak, és megmentsem azokat a lelkeket, akikre vágyakozol.
Amikor Szeretetednek ellenállok, segíts nekem, hogy teljesen elszakadjak önmagamtól, és átadjam magam a Te szerető gondviselésednek.
Amikor Tőled eltávolodom, segíts nekem újból megtalálnom az Igazság Ösvényét.
Amikor megkérdőjelezem Szavadat, add meg nekem a választ, amelyet keresek.
Segíts nekem, hogy türelmes, szeretetreméltó és kedves legyek
még azok iránt is, akik átkoznak Téged.
Segíts, hogy megbocsássak azoknak, akik bántanak engem, és add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy a Föld végezetéig kövesselek Téged. Ámen.